โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  (Children and adolescent psychiatry)


- โรคสมาธิสั้น (ADHD)

- โรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder)

- โรคแอลดี บกพร่องด้านการเรียนรู้ (Specific learning disorder)

- พูดช้า บกพร่องด้านการสื่อสาร (Delay speech)

- ปัญหาการเรียน (Academic problem)

- ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive behavior)

- ปัญหาทางอารมณ์  ซึมเศร้า  วิตกกังวล (Anxiety / depression)

- โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive compulsive disorder)

Powered by MakeWebEasy.com