บริการตรวจวัดIQ

ตรวจประเมินทางจิตวิทยา (Psychological test)


- การตรวจระดับเชาว์ปัญญา  หรือไอคิว  (IQ test)

- การตรวจระดับความสามารถในการอ่าน การเขียน การคำนวณ (Achievement test)

- การตรวจบุคลิกภาพ (Psychotest)  เพื่อใช้ในกรณีต่างๆ เช่น  การรับสมัครคนเข้าทำงานในหน่วยงานของราชการหรือเอกชน  เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com