ฝึกพูด สอนเสริม

ฝึกพูด / สอนเสริม (Speech therapy)


- ฝึกพูด  สำหรับเด็กที่มีปัญหาการพูดช้า  ปัญหาการสื่อสาร  (Speech therapy)

- สอนเสริม  สำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้  โรคแอลดี (Individual  education  program)

- ปรับพฤติกรรมเด็ก  สำหรับเด็กสมาธิสั้นหรือมีปัญหาพฤติกรรม (Behavioral  modification)

Powered by MakeWebEasy.com