โรคมือเท้าปาก

Last updated: 16 ธ.ค. 2559  |  2275 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก

                                                                       พญ.เนตรชนก เอื้อชวาลวงศ์

โรคมือเท้าปากคืออะไร?
       โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี  มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน  สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม  Enterovirus  มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง


โรคมือเท้าปากติดต่อได้อย่างไร?
          เชื้อแพร่ผ่านทางการหายใจ  สามารถติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย และอุจจาระของผู้ป่วย  สามารถติดต่อโดยอ้อมจากการสัมผัสผ่านของเล่น  มือผู้เลี้ยงดู  การดื่มน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ        

         โรคมีระยะฟักตัวประมาณ 1 สัปดาห์  จึงสามารถติดต่อกันได้โดยที่ยังไม่แสดงอาการ

อาการของโรคมือเท้าปากเป็นอย่างไร?
            ผู้ป่วยมักมี ไข้ เจ็บปาก น้ำลายไหล กินอาหารได้น้อย  เนื่องจากมีแผลที่กระพุ้งแก้มและเพดานปาก  มีผื่นเป็นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใสที่บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า รอบก้นและอวัยวะเพศ  อาจมีผื่นตามลำตัว แขนและขาได้  มักมีอาการไข้ประมาณ 2-3 วันและตุ่มจะดีขึ้นจนหายภายใน 1 สัปดาห์

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถหายป่วยได้เองโดยการรักษาตามอาการ  บางรายอาจมีภาวะขาดน้ำจากกินอาหารและน้ำน้อยลง จนต้องนอนโรงพยาบาล

 

มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว โดยสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ Enterovirus สายพันธุ์ 71 เด็กที่มีอาการรุนแรงมักมีไข้สูง ซึม อ่อนแรง มือสั่น เดินเซ อาเจียนมาก หายใจหอบ และชัก หากพบอาการเหล่านี้ ควรรีบพาพบแพทย์โดยด่วน ในปัจจุบันมีการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองการติดเชื้อสายพันธุ์รุนแรงนี้ เพื่อการเฝ้าระวังและการรักษาที่ทันท่วงที

 โรคมือเท้าปากรักษาได้อย่างไร
            โรคมือเท้าปากยังไม่มียารักษาจำเพาะ หลักการรักษาเป็นการรักษาตามอาการ ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด  ยาชาเฉพาะที่สำหรับแผลในปาก   ดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อชดเชยภาวะขาดน้ำ


·      เด็กควรหยุดเรียนจนกว่าจะหาย ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน  

·      โรคนี้หายได้เอง แต่ควรเฝ้าระวังอาการซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวข้างต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com